Tandemproduktion

Öka din produktivitet

I tandemdrift kan du lägga på och plocka av ark och låta bearbetning ske samtidigt.

Medan operatören laddar material på ena sidan fortsätter skärmaskinen att arbeta på den andra sidan. Denna inställning ökar effektiviteten, håller ställtiden till ett minimum och maximerar produktiviteten. Med tandem på din maskin består arbetsområdet av två vakuumzoner som kan slås på och av oberoende av varandra. Varje sida av arbetsområdet är utrustad med manöverknappar för att slå på/av vakuumet och för att återuppta produktionen. När materialet väl har laddats återaktiveras vakuumet på den sidan av skärmaskinen. När materialet är korrekt laddat trycker operatören på manöverknappen så att bearbetningen kan fortsätta.

Fördelar

> Sparar tid och ökar produktiviteten

> Reducerar ställtider

> Sparar tid och ökar produktiviteten

> Vakuumbredden är justerbar på båda sidor över hela arbetsområdet

> Tillval för: M-2500, L-2500, L-3200, XL-3200, 2XL-3200, 3XL-2500, 3XL-3200