Digital kompetens du kan lita på

Efterfrågan på personalisering inom mode växer. Oavsett om det är “fast fashion” eller sportkläder är digitaliserad skärning och automatisering vägen till framtiden inom klädtillverkning. Digital skärning med en Zünd gör tillskärningen anpassad för framtiden.

Prototyp- & dummyframställning

Digital skärning förenklar mönsterproduktion. Mönster för nya kollektioner kan presenteras för kunden mycket tidigt i utvecklingsprocessen. Eventuell feedback kan omedelbart införlivas i designen. Detta minskar både utvecklingstiden och kostnaden.

Mode

Digital teknik har haft en djupgående inverkan på klädbranschen. Efterfrågan på anpassade kläder, skräddarsydda men till ordinarie priser, ökar. Producenterna står inför trender mot mer och mer digital teknik och allt kortare produktlivscykler med investeringar i slimmade och högautomatiserade produktionsarbetsflöden.

Sportkläder

Även inom sportkläder möter massproduktion ökad konkurrens. Tack vare digitalisering och förändringar i kundkrav får kundanpassning uppmärksamhet även i europeisk textilproduktion.

Upplev mångsidigheten med en skärmaskin från Zünd

LADDA NER BROSCHYR

SKärmaskiner för alla slags applikationer…

Bli inspirerad…