Halvautomatiserad produktion

Fördelar

> Ladda och lossa utan att avbryta produktionen

> Exakt inmatning av skivmaterial med automatiserat positioneringssystem

> Endast i kombination med bakre skärbordsförlängning

Skivmaterialen placeras manuellt på den bakre förlängningen med hjälp av en arkpositioneringsanordning

Arkmatningen fungerar som en mekanisk styrning för den exakta inamtnngen av manuellt matade arkmaterial. Endast möjlig tillsammans med en skärborsförlängning Detta gör att arken kan placeras på bakre delen av transportbandet medan materialet bearbetas på skärmaskinens arbetsområde. Om en extra skärbordsförlängning används i fronten, fungerar denna som avlastningsområde. Således kan laddning och lossning ske under produktion.