Mjukvarulösningar för kompositer och tekniska textilier

Minimal materialåtgång

Reducera materialspill med vår kraftfulla nesting Inom kompositindustrin är material ofta dyra – genom att öka materialutnyttjandet kan man minska kostnaderna för materialspill.

Vi erbjuder en mängd olika mjukvarulösningar för kraftfull och automatisk nesting för att säkerställa högsta möjliga materialutnyttjande.

Märkningssystem

Ett märkningssystem med bläckstråle finns tillgängligt för märkning av de skurna delarna. Detta hjälper till att enkelt och effektivt sortera delar som förberedelse för efterbearbetning

Garanterar hög produktivitet

Vi erbjuder en mycket användarvänlig produktionsmjukvara med ett inbyggt mediabibliotek med alla nödvändiga skärparametrar. Den innehåller också en köfunktion med uppskattning av skärtid, hantering av skärorder, jobbbatchning och redigeringsfunktioner för filförberedelse vid behov.

Integration med affärssystem (ERP)

Programvaran kan ställas in för att exportera relevant information tillbaka till ditt affärssystem.

Vi har även mjukvarulösningar för…

Grafiska branschen

Förpackningar

Läder

Textil

Bli inspirerad…