Frigör mera tid!

Eye in the Sky förnyar skärprocessen – och ger en anmärkningsvärd inverkan på produktionskapaciteten

Eye in the Sky

Med bara ett klick identifierar EIS automatiskt och börjar bearbeta alla jobb som placerats på skärbordet. Du kan till och med placera olika jobb på olika material på skärmaskinen och bearbeta dem samtidigt.

Placera flera olika jobb på skärmaskinen – du behöver inte öppna eller kombinera olika skärfiler tillsammans. EIS kommer att upptäcka unika referenser, tryckta på varje jobb, för att identifiera material, skärparametrar och positionering på skärmaskinen.

Denna förenklade interaktionen kommer att spara tid och göra det möjligt för operatören att göra andra saker under skärprocessen.

Fördelar:

  • Maximal flexibilitet

  • Tidsbesparande

  • Maximerar skärkapaciteten

  • Skär flera jobb samtidigt

  • Blanda olika material

  • Automatisk skärning

Produktiviteten beror inte bara på bearbetningshastigheten. Faktorer som byten av jobb inklusive materialhantering och laddning av skärfiler, har en anmärkningsvärd inverkan på produktionsflödet. Med Eye In the Sky identifierar maskinen automatiskt jobb och börjar skära – vilket gör att maskinen kan producera obevakat under längre tidsperioder. Med EIS identifierar maskinen automatiskt jobb och börjar skärprocessen – vilket gör att maskinen kan producera obevakat under längre tidsperioder.

Full flexibilitet med olika produktionslägen

Håll skärmaskinen igång oavsett om du skär styva skivmaterial eller flexibla material från rulle. Olika produktionslägen kan väljas för enkelzon, dubbelzon och kontinuerlig produktion.

I enzonsproduktion kan operatören fylla upp skärområdet med olika jobb på olika underlag, starta och lämna för andra arbetsuppgifter. Idealisk när du arbetar med små ark eftersom du verkligen drar nytta av att fylla upp skärområdet så att maskinen kan arbeta obevakat under längre perioder. Idealisk när du arbetar med små ark eftersom du verkligen drar nytta av att fylla upp skärområdet så att maskinen kan arbeta obevakad under längre perioder.

I dubbelzonsproduktion körs systemet i tandemläge. Operatören kan fylla på jobb i ena änden av maskinen när den skär i den andra änden och vice versa. På detta sätt arbetar maskinen kontinuerligt. Olika jobb och material kan blandas för maximal flexibilitet.

I kontinuerligt produktionsläge flyttar ett rullbältessystem på maskinen automatiskt nästa jobb när det föregående jobbet är klart – oavsett om det kommer från rulle eller laddas som ark.

Eye In The Sky är även kompatibel med automationssystem som arkmatare, robotar etc.

Enbildsregistrering för högsta effektivitet

Låt Eye In the Sky fotografera registreringsmärkena och minska tiden för kameraregistrering. Eye In the Sky kan upptäcka både referenserkoder och registreringsmärken i en enda bild så att jobbidentifiering och jobbpositionering säkerställs på bara några sekunder och skärningen startar. EIS kan upptäcka både streckkoderoch registermärken i en enda bild så att jobbidentifiering och jobbpositionering upptäcks på några sekunder och skärningen startar.

För jobb som kräver maximal precision kan Eye In the Sky endast användas för att upptäcka referenser och läsa in jobbet medan ICC-kameran registrerar registreringsmärkena.