MindCUT

– för läder- och textilskärning

MindCUT Studio Production V5

Mind-mjukvaran är uppbyggd med olika moduler Grundpaketet MindCut Studio Production innehåller alla väsentliga funktioner för de olika faserna av textil- och läderbearbetning. Med en mängd ytterligare alternativ kan programvaran skräddarsys efter individuella behov.

Mjukvarukomponenter för läderskärning

Automatisk detektering

Skapa exakta konturer via ett kamerasystem.

Automatisk detektering av läder

Förutom ytterkonturen fångar denna funktion också automatiskt tidigare markerade kvalitetszoner och brister i materialet.

Interaktiv Nesting-funtion

Användaren lägger ut delarna manuellt på huden

Automatisk nesting-funktion för läder

Helautomatisk layout och nesting av delar på huden. Detta maximerar materialutnyttjandet samtidigt som man tar hänsyn till tidigare detekterade kvalitetszoner. Alternativt är det också möjligt att manuellt placera utvalda delar och automatiskt nesta resterande delar.

Enkel automatisk nesting för syntetmaterial

Helautomatisk nesting av delar på tillverkade, enhetligt formade material, t.ex. syntetiska material.

Mjukvarukomponenter för textilskärning

Dataimport

 • Produktion/orderhantering via jobbkö
 • Översikt i jobbkö
 • Skärdata

Materialval

 • Förhandsvisning av olika material
 • Detektering och injustering av material

Nesting

 • Val av produktionsmarkör
 • Visning av jobbspecifik information

Konturskärning

 • Skärmallar
 • Visualisering av skurna delar
 • Visning av verktyg för skärning

Sortering

 • Visuell support för plockning och sortering
VILLD DU VETA MER? KONTAKTA OSS HÄR