Semi-automatiserede produktion

Oversigt over fordele

> På- og aflæs uden at forstyrre produktionen

> Præcis justering af ark med et automatiseret positioneringssystem

> Fås kun som udvidelse til bagerste forlængerbord

Ark placeres manuelt på det bagerste forlængerbord ved hjælp af en arkpositioneringsanordning

Ark påfyldnings-anordningen tjener som en mekanisk guide til nøjagtig justering af manuelt tilførte ark, og bliver altid brugt i forbindelse med et forlængerbord. Det gør det muligt at placere arkene på transportbåndet, mens materialet behandles på skæremaskinens arbejdsområde. Tilføjer man et ekstra forlængerbord forrest på maskinen, kan det bruges som aflæsningsområde. Hermed kan på- og aflæsning foretages mens maskinen arbejder.