Software løsninger til kompositmaterialer og tech. tekstiler

Minimalt spild af materiale

Kompostmaterialer er often meget kostbare og dyre. Ved at udnytte materialet maksimalt kan du spare penge. Vi tilbyder et udvalg af stærke software løsninger, som kan udnytte materialet materialet til det yderste gennem nesting funktionerne.

Mærkningssystemer

Det er muligt at få et inkjet mærkningssytem til at tegne eller markere delene på skærebordet. Det hjælper til sortering af delene når de skal viderebearbejdes.

Sikring af høj produktivitet

Vi tilbyder en meget brugervenlig produktionssoftware med et indbygget mediebibliotek med alle nødvendige skæreparametre. Herunder cut-kø med estimering af skæretid, styring af ordrer, samling af jobs samt redigeringsfunktioner til filklargøring, hvis det er nødvendigt.

ERP integration

Softwaren kan sættes op til at eksportere relevant information tilbage til dit ERP-system.

Vi tilbyder også softwareløsninger til…

Grafik

Emballering

Læder

Tekstil

Lad dig inspirere…