”The setup with Eye In The Sky, EIS Load Table and a table extension gives us an even greater capacity than we previously had with three tables.”

”Möjligheterna med Eye In The Sky samt EIS Load Table och förlängning på bordet ger oss större kapacitet än vad vi tidigare haft med tre bord.”

BrandFactory invests in a new Zünd cutter and expands capacity

By Daniel Redner (Production Manager).

”In the spring of 2019, BrandFactory invested in a Zünd G3 for the production unit in Linköping. The purpose was to increase production capacity. Having experienced the success of this installation, BrandFactory has now invested in a new large Zünd G3 Cutter for the factory in Farsta also.

BrandFactory in Farsta has formerly had three cutters. These will now be replaced by a Zund G3 XL instead.

For us, there are many technical and practical benefits from using the same cutting system within the organisation.

We have a strong focus on business development so we can share knowledge and improve work processes.

Despite a reduction from three cutting tables to one, the advantages are multiple.The setup with Eye In The Sky, EIS Load Table and a table extension gives us an even greater capacity than we previously had with three tables. We also get a reduction in our energy consumption, which complements our environmental- and quality work efforts.

We follow market developments closely, and acknowledge the great importance in responding to our customers’ needs for graphic products and materials. We need a modern machine park that enables progress and position, and that is exactly what Zünd and Eye In The Sky does for us. Thanks to this investment, we have now optimized our opportunities to efficiently produce and deliver with the highest quality.”

BrandFactory investerar i nytt Zünd skärbord och utökar kapaciteten

Av Daniel Redner (Production Manager).

”Under våren 2019 investerade BrandFactory i ett Zund G3 till produktionsenheten i Linköping. Syftet var att utöka produktionskapaciteten. Med erfarenhet från denna installation har BrandFactory nu också investerat i et nytt stort Zünd G3 skärbord för fabriken i Farsta.

BrandFactory i Farsta har historiskt haft tre skärbord. Dessa kommer nu att ersättas av en Zund G3 3XL-2500 i stället.

Det finns många fördelar med att använda samma system inom organisationen, både tekniskt och praktiskt.

Vi har stort fokus på affärsutveckling så att vi tillsammans kan dela kunskap och förbättra arbetsprocesser.

Trots en minskning från tre bord till ett, ger det oss många fördelar. Möjligheterna med Eye In The Sky samt EIS Load Table och förlängning på bordet ger oss större kapacitet än vad vi tidigare haft med tre bord. Vi får även en minskning i vår energiförbrukning vilket ligger i linje med vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Vi följer marknadsutvecklingen noga och ser stor vikt i att lyssna in våra kunders behov av grafiska produkter och material. Vi behöver en modern maskinpark som möjliggör vår framdrift och position, och det är precis vad Zund och Eye In The Sky gör. Tack vare denna investering, har vi nu optimerat våra möjligheter att effektivt producera och leverera med högsta kvalitét.”