Project Description

Raster Braille Tool – RBT

Rastermetoden har dykt upp som den föredragna processen för att skapa taktila punktskriftsskyltar för blinda och synskadade. Processen är ganska enkel: routern borrar hål i substratet och Raster Braille Tool sätter automatiskt in sfärer. Dock kräver det certifierade material för ändamålet. Eftersom sfärerna är säkert inneslutna i materialet är den resulterande punktskriften mycket hållbar och slitstark.

RBT är perfekt koordinerat med Zünds fräsverktyg, vilket gör processen mycket effektiv.

  • Säker passform av sfärer i underlaget
  • kompatibel med G3, S3, D3
PRODUKTINFORMATION