Three Cutters – 650 Operators!

At the School of Architecture in Aarhus (Denmark), there are three cutters at work around the clock. They are operated by approx. 650 students, who use them for assignments, projects, presentations and learning.

The minute you step into the workshop of the college, you are met with a creative bustling of sounds and sights. Groups of students are gathered around their projects, deeply concentrated on creating projects in cardboard, wood, MDF, plastic, ceramics and metal. All types of materials are brought into use, when the next generation of architects visualize their ideas, and create their projects and presentations.

For the students, the cutters from Zünd are indispensable.

The college has three cutters, that are in use 24/7. For access to the cutters, the students log into an online booking system and reserve a time slot. Their files are opened in Cut-it! from an USB-stick – and cut directly on the machine.

Tre Skæremaskiner – 650 operatører

På Arkitektskolen i Aarhus står tre Zünd skæremaskiner og kører i døgndrift. De bliver betjent af ca. 650 studerende, som bruger dem til formlæring, opgaver, projekter og præsentationer.

Når man træder ind på Arkitektskolens værksted, bliver man mødt af et væld af liv og lyde, grupper af studerende som står koncentreret og arbejder med deres projekter i Pap, træ, MDF, plast, keramik og metal. Alle materialer bliver taget i brug, når den næste generation af arkitekter visualiserer deres idéer og skaber deres projekter og værker.

For eleverne er skæremaskinerne fra Zünd helt uundværlige.

Arkitektskolen har tre forskellige skæremaskiner, som er i gang 24/7. Til formålet er oprettet et online bookingssystem som eleverne kan logge ind på og reservere tid til skæring. Data til skæring bliver åbnet i Cut-it fra elevernes medbragte USB-stik, og herefter skåret direkte på maskinerne.

User-friendliness first!

The supervisor of the college’s workshop, Kasper Riis explains:

”No other cutter is as user-friendly and easy to operate as the ones from Zünd. It is as good as it gets! We can let our students use the machines around the clock unsupervised, and the machines are in very good shape – in spite of the numbers of operators.

The cutters are very popular with the students because of their user-friendliness. The college has other and larger machines and robots, that route in 3D and can process heavier materials. But these require supervision, and are not easy accessible – like the Zünd cutters.”

Brugervenlighed i højsædet

Leder af værkstedet Kasper Riis Jensen forklarer

”Ingen anden skæremaskine er så brugervenlige og nemme at betjene som dem fra Zünd. Her kan vi ikke finde noget bedre. Vi kan lade vores studerende bruge maskinerne døgnet rundt, og de holder rigtigt godt, på trods af de mange operatører”

Eleverne bruger da også skæremaskinerne flittigt, fordi de er så nemme at gå til. Skolen har også andre, større maskiner og robotter, som kan fræse i 3D og bearbejde tungere materiale. Men disse kræver en værkfører, og kan ikke betjenes af eleverne selv, som Zünds skæremaskiner kan.

The cutters are used to enhance creativity

During our visit, a group of first-year students were in class learning how to design for a Zünd cutter. Their goal was to explore abstract forms and compositions, which they created digitally – and hereafter sent to a cutter.

No purpose, rules or limitations! It was solely a matter of exploring the extent of the materials and their characteristics. Not only in terms of cutting – but also in folding and creasing.

”We use our cutters to help students all the way through the process. Of course the cutters are used for creating models and presentations – but just as important, the machines are used for exploring the limits and extents of materials, and find new and different ways of creating shapes and forms. A material may as a starting point be rigid and hard – but when cut, creased and routed becomes soft and flexible. Vice versa, fragile and soft materials can be reconstructed to be strong and endurable.”

Skæremaskiner bruges til at udfordre kreativiteten

Mens vi var på besøg, var en gruppe førsteårsstuderende i gang med et kursus, hvor de skulle lære at designe til skæremaskinerne. Her havde de frie hænder til at lege med abstrakte former og sammensætninger, som blev digitalt designet og herefter bragt til skæring. Her var ingen formål, begrænsninger eller regler. Det gjalt om at udforske materialerne og materialeegenskaberne. Ikke kun i skæring, men også foldning og bøjning.

”Vi bruger maskinerne til at få eleverne hele vejen med i processen. Det giver jo sig selv at de kan bruge dem at lave fine modeller og præsentationer – men det er lige så vigtigt at de bliver brugt til at udforske materialeegenskaberne helt ud i yderpunkterne, og finde nye og anderledes måder at skabe former.
Et materiale der som udgangspunkt er stift, kan ved hjælp af skæring blive bøjeligt og fleksibelt, og omvendt kan materialer som er skrøbelige og bløde, bygges til holdbare konstruktioner.”

Three types of material for three cutters.

The combination of laser, router and cutting-technology, gives the students every possibility to shape and form their ideas. The cutters are an essential part of the workshop – and are highly valued by the students.

Tre slags materialer, tre skæremaskiner

Kombinationen af laser-, fræse- og knivteknologi giver sammenlagt eleverne mange muligheder for at bringe form til deres idéer, og er en essentiel del af værkstedets tilbud.

VISIT THE SCHOOL OF ARCHITECTURE IN AARHUS