When you have a company that relies on high productivity, keeping the machines sound and functional is very important. With eight Zünd cutters in work, Induflex in Støvring has chosen to sign up for a Service & Support Agreement with Zünd Skandinavien.

This pays off!

Når man er en virksomhed med høj produktivitet, er det vigtigt at maskinerne altid er sunde og velkørende. Med otte Zünd skæremaskiner i deres produktion, har Induflex i Støvring valgt at indgå en fast service-aftale med Zünd Skandinavien.

Det kan betale sig!!

A Service Contract is Good for Business!

Induflex specializes in processing of plastics as well as natural and synthetic materials. They offer laser-cutting and engraving, CNC routing, water-jet cutting, heat-bending, thermoforming and digital printing and assembly.

They solve tasks for a variety of customers with very different needs.

Some are marketing- and campaign jobs, that is all about the visual expression. Other tasks may be subcomponents where precision is paramount. There may be tasks for the food industry where there are special requirements for handling materials.

No task is too big, small, simple or challenging.

For routing, cutting and laser-cutting, they use Zünd Cutters.

Servicekontrakt er en god forretning!

Induflex er specialiseret i bearbejdning af plast, natur- og kunststoffer. De tilbyder laserskæring og gravering, CNC-fræs & drej, vandstråleskæring, varmebukning, termoformning samt digitalprint og montage.

De løser opgaver for en række forskellige kunder med meget forskellige hehov.

Der er markesførings og kampagne opgaver hvor produktet skal være visuelle smukke. Andre opgaver kan være delkomponenter, hvor præcision er i højsædet. Der kan være opgaver til fødevareindustrien, hvor der stilles særlige krav til håndtering af materialer.

Ingen opgave er for stor, lille, enkel eller udfordrende.

Og netop fræsning, skæring og laserskæring bruger de Zünd maskiner til.

The Best ”Multi-machine” on The Market!

Induflex has two Zünd G3 XL3200 cutters wth routing, and six laser-cutters. When we ask why they chose Zünd Cutters, the answer is clear: ”Nobody else can provide a cutter with the same quality”.

They highlight four reasons why the Zünd Cutters work so well in their production.

Speed: With 50000 RpM, the machine routes extremely fast, and can process great amounts of items.

Size: Induflex buys their media in standard-measure. It is important for them that the media fits the table directly – even when it extends to e.g. 2×3 metres.

Conveyer and underlay: Induflex works with acrylics and other glossy materials. It is important to avoid dents and scratches on the surfaces. The soft conveyer underlay and vacuum-fixation protect the material and contribute to a flawless finish on the items.

Conversion Speed: It is fast and easy to change tools, knives and media on the Zünd Cutter. This makes them ”multi-machines”, that can process many different applications in a very short time.

Markedets bedste ”multimaskine”

Induflex har to Zünd G3 XL3200 skæreborde, og seks laserskærere med fræs. Når vi spørger hvorfor valget er faldt på Zünd skæremaskiner er svaret ”Ingen andre kan levere en maskine i samme kvalitet”.

De fremhæver fire væsentlige grunde til at Zünd maskiner er så velfungerende i deres produktion.

Hastighed: Med 50000 omdrejninger i minuttet fræser maskinerne lynhurtigt, og kan derfor gøre opgaverne færdigt på kortere tid.

Størrelse: Induflex køber deres materialer i standardmål. Det er vigtigt for dem, at en plade på f.eks. 2×3 meter kan lægges direkte på maskinen uden problemer.

Conveyer og underlag: Induflex arbejder en del med akryl og andre materialer med en blank overflade. Her er det vigtigt at materialet ikke bliver rykket rundt og ridset. Et blødt underlag på conveyoren og vakuumfastholdelse sikrer et flot finish på de udskårne elementer.

Omstillingshastighed: Det er nemt og hurtigt at skifte materiale og knive. Maskinerne kan dermed fungere som multimaskiner, og klare mange forskellige typer opgaver på kort tid.

Important with 100% up-time

The eight cutters are in use every day, all day. They are important for the business, and cannot be allowed to fall out of production for a longer period.

Martin Staun is production manager and responsible for the machinery.

”We have signed a gold contract with Zünd at our machinery park, and it works very well for us.

I call Zünd at the slightest problem. We use the Service & Support agreement for all issues, whatever the extent. Genom att ha koll på saker och ting när de inträffar – även de minsta – undviker vi att de utvecklas till allvarligare problem. Våra skärmaskiner får aldrig försämras på något sätt. For instance, we have a laser-cutter that is 19 years old, and it still runs flawlessly.

We have an annual service- and maintenance inspection included in our package, and of course many upcoming issues are weeded out here.

We have made careful calculations of the profitability of our Service & Support Agreement. However we look at it, having the agreement is the best investment for us and entirely worth the cost.”

Vigtigt med 100% oppetid

De otte maskiner er i gang hele dagen. Og det er vigtigt at de ikke falder ud af produktionen i længere tid. Derfor har Induflex valgt skæremaskiner fra Zünd. Driftsikkerheden og høj kvalitet i arbejdet gør dem konkurrencedygtige, og giver dem kant på et ellers kompetitivt marked.

Martin Staun er produktionschef og ansvarlig for vedligeholdelse af deres maskinpark:

”Vi har tegnet en guldkontrakt hos Zünd på vores maskinpark, og det fungerer supergodt for os.

Jeg ringer til Zünd ved det mindste problem. Så bliver det løst med det samme. Det gør at vores maskiner får en lang længere oppe- og levetid. Vi har en laserskærer som er 19 år gammel. Den kører stadigvæk.

Vi har et årligt serviceeftersyn indkluderet i vores pakke – og her bliver evt. fejl taget sig godt af.”

Vi har lavet nøje beregninger over rentabiliteten af vores aftale. Og uanset hvordan vi vender og drejer det, kan det ikke betale sig andet end at have en god serviceaftale.

Martin Staun

And the cooperation with Zünd?

”Our cooperation goes back 19 years – and we value it a lot. They react and move quickly and efficiently, and always find a solution. Some issues are urgent and need day-to-day repair. Others can wait.

We never get a ”we can’t come before next week” answer from Zünd. They know when things are urgent, they have to respond immediately.

We are very happy with the way things are.”

Hvordan med samarbejdet med Zünd?

”Samarbejdet går over 19 år tilbage, og vi er meget glade for det. De reagerer hurtigt, og finder altid en løsning. Nogle problemer kræver dag-til-dag reperation, hvor andre måske ikke er så presserende.

Den der med ”Vi har først tid i næste uge” får jeg heldigvs aldrig. Zünd ved godt, at når det brænder på, så skal der handles!

Vi er godt tilfredse”

Get fully covered with a Zünd Service and Support agreement that perfectly suits your needs

Save money, time and worries.

When you sign up for a service- and support agreement, you choose a longer and better life for your cutter. Gain optimal operational reliability and profitability by always being one step ahead of any upcoming issue.

We offer four packages, that give you some amazing benefits.

Bliv dækket 100% ind med en Zünd service- og supportpakke, som passer præcis til dine behov

Spar penge, tid og bekymringer.

Når du vælger at tegne en service- og supportaftale, vælger du at forlænge livet på din maskine. Ved at være på forkanten ved evt. fejl eller opnår du en optimal driftsikkerhed og rentabilitet.

Vi har fire pakker, som hver især giver fantastiske fordele.

LEARN MORE ABOUT OUR PACKAGES…