Vi välkomnar dig till våra dagliga liveseminarier på Pack North

Här presenterar vi våra automatiserade digitala skärbordslösningar och visar varför de är så lämpliga för produktion av förpackningar.

Du har möjlighet att boka online-möten eller bara chatta med oss ​​om de många alternativen som finns med ett digitalt skärbord från Zünd.

Det är gratis att registrera sig.

https://www.packnorth.se

Pack North – Digital förpackningsmässa för de nordiska länderna
10–12 maj, 2021

Packnorth är en mässa som riktar sig till förpackningsintressenter, inköpare och varumärkesägare i de nordiska länderna.

Bakom mässan står AGI Publishing House AB (Pack Sweden) och Nord Emballage, med support av flera organisationer på den nordiska marknaden.

Mässan visar upp hållbara, återvinningsbara och innovativa lösningar som lämpar sig för en av de mest högteknologiska marknaderna i världen. Med mer än 27 miljoner invånare, är Norden också en av de tio största marknaderna i världen.

I en monter har besökarna möjlighet att få personligt live-demo genom att klicka på en av alla experter som finns närvarande på mässan. I våra seminarier kan besökare ställa frågor i chatten. Alla presentationer genomförs live och är interaktiva.

Liveseminarer

Hver dag (10-11-12 Maj)

Presentationerna på måndag och onsdag är på svenska.

The presentation Tuesday is in English.

09.40 – Channel 4

Zünd – Your first choice in digital cutting

Lär dig mer om de schweiziska skärsystemen från Zünd. Det främsta valet för provtillverkning, små till medelstora produktioner och 24/7 helautomatisk produktion.


Learn more about the swiss cutting systems from Zünd. The number one choice for sample making, short-run production and 24/7 fully automated production.

11.00 – Channel 4

Zünd – Digital cutting at an industrial level

Lär dig mer om Zünds höga produktivitet och automatisering.


Learn more about the high level of productivity and automation offered by Zünd.

13.00 – Channel 4

Zünd – Cutting systems for foam inserts and corrugated cardboard packaging

Se hur skuminreden skärs snabbt och exakt på Zünd – både skuminreden med färdiga fack för verktygslådor och tjocka 100 mm skumskivor för inreden i förpackningar. Vi visar också hur du snabbt byter till produktion från skum till well.


See how foam inserts are cut fast and accurate on Zünd – both foam inserts with routed pockets for toolboxes and thick 100 mm foam boards for packaging inserts. We also demonstrate how you quickly swap production to cutting boxes in corrugated cardboard.

14.00 – Channel 4

Zünd – Levels of productivity and automation for digital cutting

Lär dig mer om de olika materialhanteringsalternativen från Zünd – från manuell till tandem, till halvautomatisk och helautomatisk.

Se också hur kamerasystemet Eye in the Sky kan bidra till att öka produktiviteten.


Learn more about the different material handling options from Zünd – from manual to tandem, to conveyorized to fully automatic.

See also how the Eye in the Sky camera systems can help to increase productivity.