Graphic Production with the sky as the limit!

InPrint is a family-owned Graphic business, situated in Kolding, Denmark. It was founded by Niels-Jørgen Nielsen in 1999, and later joined by his son Søren Nielsen. Together they operate and develop the company, which employs 20 people.

InPrint originally started as a traditional offset-print house. Today they include large-format print too – and are everything but traditional!

The company is specialized in shop-decoration and campaign-materials – preferably in large sizes, amounts, and volume! No challenges are too difficult or specialized – no materials are unproven! Creativity and ingenuity are tested to the limits. To meet the customers’ creative needs, they even have a special workshop for developing forms and testing products

Grafisk virksomhed med højt til loftet

InPrint er en familieejet grafisk virksomhed i Kolding. Den blev stiftet af Niels-Jørgen Nielsen i 1999. Med tiden blev sønnen Søren Nielsen inddraget i virksomheden, og de to kører nu parløb i driften og udvikling af virksomheden, som beskæftiger 20 ansatte.

InPrint startede oprindeligt som et traditionelt offset-trykkeri, og er sidenhen vokset til storformat print også. Men er alt andet end traditionel.

InPrint specialiserer sig i butiksdekoration og kampagnemateriale – gerne i store mængder og volumen! Ingen udfordringer er for svære eller specielle – intet materiale går uprøvet hen! Kreativitet og håndværk bliver afprøvet til det yderste. Virksomheden har et værksted alene til udvikling af specielle forme og formater som kan opfylde kundernes kreative behov.

If you ask Søren Nielsen why they choose Zünd Cutters, the answer is clear: Quality and functionality. He knows they could have bought cheaper – but reliability, support and conversion speed outweighs the price!

Spørger man Søren Nielsen, hvorfor valget faldt på Zünd er svaret klart! Kvalitet og funktionalitet. Han ved godt de kunne have købt billigere – men driftsikkerhed, support og omstillingshastighed vejede tungest. 

From paper to multi-material

For printing InPrint use different printers and plotters; Durst UV. HP-Latex and Epson. For cutting, they only use Zünd Cutters.

They bought their first cutter, a G3 L-2500 from Zünd Skandinavien (ZSK) in 2012. As the company grew and the flow of jobs increased, the cutter became a bottleneck for the production.

So when it was decided to buy a new cutter, it had to be one with greater capacity and volume. The choice fell on the Zünd G3 3XL-2500 large-format cutter, which can handle rolls of 3,2 m in width, and boards of 3,2 x 2,5 meters.

Quality and functionality at the top!

Time is of the essence when it comes to production. The less time a job takes – the better!

An automatic tool-change is another important issue for InPrint. Their jobs are very diverse – and frequent change of tools a part of everyday life. The materials used vary immensely – ranging from foil, cardboard, textiles, wood, and metal to acrylics, alu-composites, and plastic.

Fra papir til multi-materialer

InPrint både printer og skærer. Til at printe har de Durst UV-, HP Latex- og Epson-printere, og til at skære har de to Zünd skæremaskiner.

InPrint startede oprindeligt med en Zünd G3 L-2500, men i takt med at mængden af opgaver bare voksede og voksede, blev skæredelen en flaskehals for produktionen. Så da en ny maskine skulle købes, skulle det være med mulighed for at køre en større volumen igennem, så valget faldt på en Zünd G3 3XL-2500 storformat skæremaskine, som kan tage ruller op til 3,2 m bredde og plader op til 3,2 meter x 2,5 meter.

Kvalitet og funktionalitet i højsæde

Tid er alfa og omega. Jo kortere tid operatøren skal bruge til hvert enkelt job – jo bedre.

Automatisk skift af værktøjer er ligeledes vigtigt for InPrint, da opgaverne er mangfoldige og hyppige materialeskift en del af hverdagen. De bruger materialer så forskelligartede som bl.a. folie, pap, træ, metal, alu-composite, læder, plast og akryl.  

The next-best purchase

“The next best thing we’ve ever bought is the new 3,6 kW router – that literally ploughs through everything”. We couldn’t help asking what the best purchase then was? “The cutter of course” Søren answers with a smile.

Robot relieves the operator

InPrint bought a robot to relief the physical workload of the operators. And since it’s arrival – it has moved approximately 19,000 items! A considerable saving in time as well as in workload.

Eye in The Sky Camera

Both cutters have an EIS-camera connected, which is used frequently for different jobs. They were one of the first to use the solution, and prove their first-mover state of mind. Want to know more about EIS? Click here…

Det næstbedste køb

”Den næstbedste ting vi nogensinde har købt, er den nye 3,6 kW fræser, som stort set pløjer igennem alt!” siger Søren. Så falder spørgsmålet naturligvis på hvad det bedste er; ”Skærebordet” er svaret!

Robotteknologi for at gøre arbejdet lettere

InPrint købte en robot til skæremaskinen for at lette arbejdet for operatøren. Og siden den er kommet til, er han lettet for 19.000 løft! En betydelig lettelse af arbejdet – og besparelse af tid!

Eye in the Sky kamera

Til begge maskiner er tilkoblet Eye in the Sky kamera. InPrint var blandt de første til at implementere løsningen – og benytter det jævnligt. Vil du gerne vide mere om EIS? Klik her…

“They know what they are doing!”

When the talk falls on InPrint’s relationship to Zünd Skandinavien – we start in 2012, when they decided to buy their first cutter. The fundament of strong and close cooperation started there – and has continued to the present day.

“We don’t consider ZSK as a supplier – but as a partner. They know everything about their products and are happy and quick to help with anything big or small.

As when one of the cutters began making “dak-dak” noises, we called Dennis. He suggested adjusting a little on a screw, and like magic, the noise was gone! They really know what they are doing”.

“We speak the same technical language, and we never feel abandoned. Where sometimes with our other machines, we get thrown from supporter to supporter. ZSK is always present, familiar and very fast to respond.

“We consider our cooperation of being the very best”!

”De ved hvad de har med at gøre”!

Samarbejdet med Zünd startede i 2012, da InPrint købte deres første Zünd skæremaskine. Spørger man Søren om deres forhold til ZSK, svarer han: ”Vi ser ikke ZSK som leverandører – men som samarbejdspartnere. De ved alt om deres produkter, og hjælper lynhurtigt med alt fra stort til småt.

Som f.eks. da vores ene maskine begyndte at sige ”dak-dak” lyde. Vi ringede til Dennis fra ZSK, som bad os justere på en skrue – og væk var lyden! De ved bare hvad de har med at gøre!”

Han fortsætter ”Vi taler samme tekniske sprog, og man føler sig aldrig efterladt. Hvor vi oplever at blive kastet rundt fra supporter til supporter på nogle af vores andre maskiner, er ZSK altid nærværende og lynhurtige til at reagere”.

”Vi føler at samarbejdet er helt i top!”

VISIT INPRINT HERE