Hälsa på Henrik som är vår nya säljare i mellersta och norra Sverige

Henrik börjar idag på Zünd Skandinavien.

Han har jobbat 25 år inom grafiska branschen i Sverige och kommer närmast från BrandFactory där han jobbat som Key Account Manager och ansvarig för deras produktutveckling.

Henrik har stor erfarenhet inom effektivisering av produktionsflöden och stor kunskap om både maskiner och material inom den grafiska industrin.

Kontakta gärna Henrik direkt om du vill ha en dialog kring vad ett Zünd skärbord kan göra för att effektivisera er verksamhet.

Telefon: 070 777 64 60

Mail: henrik@zund.dk

 

Say hello to Henrik, who is our new sales person in central and northern Sweden.

Henrik starts today at Zünd Scandinavia.

He has worked 25 years in the graphic industry in Sweden and comes most recently from BrandFactory where he worked as Key Account Manager and responsible for their product development.

Henrik has extensive experience in streamlining production work flows and extensive knowledge of both machines and materials in the graphic industry.

Please contact Henrik directly if you want to have a dialogue about what Zünd cutting systems can do to streamline your production.

Phone: +46 70 777 64 60

E-mail: henrik@zund.dk